Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-15T14:21:28+01:00
Marcin Borowicz po nauce w wiejskiej szkole wyjeżdża do Klerykowa, by tam zdawać egzamin wstępny do gimnazjum. Korepetycji udziela mu
profesor Majewski. PO zdanym egzaminie Marcin rozpoczyna 8-letnią naukę i zamieszkuje na stancji. Na początku jest mu bardzo ciężko, gdyż tęskni za rodziną i domem, a później umiera mu matka. Gimnazjum, do którego uczęszcza chłopiec, podlega rusyfikacji i Marcin traci kontakt z mową ojczystą i nieświadomie poddaje się procesowi rusyfikacji. Przełomowym momentem w życiu bohatera była lekcja profesora Szrettera, na której uczeń Bernard Zygier wyrecytował poezję Adama Mickiewicza. Wydalony z gimnazjum warszawskiego za szerzenie polskości Zygier nie wyrzekł się patriotyzmu mimo wszystko, lecz wręcz przeciwnie rozpowszechniał go wśród kolegów. Chłopiec stał się dla Marcina symbolem braterstwa i odwagi. Borowicz przeżywa również pierwszą nieszczęśliwą miłość do Anny Stogowskiej, która kończy się wysłaniem jej i rodziny na Sybir przez władze carskie. Później bohater poznaje Andrzeja Radka, któremu pomaga i wspiera go, po tym jak został wyrzucony ze szkoły.
9 1 9