Odpowiedzi

2009-12-15T14:12:57+01:00
2HgO --> 2Hg + O₂

2 mole tlenku rteci (II) rozpadają się pod wpływem temperatury na 2 mole rtęci oraz cząsteczkę tlenu.

reakcja analizy

substraty po lewej,produkty po prawej.
2009-12-15T18:51:41+01:00
2HgO ----> 2Hg + 02
substrat produkty
zw. chemiczny pierwiastki

reakcja rozkładu czyli analizy