Hej potrzebuje przetłumaczyć tekst na polski
z góry dzieki:)

SOME PEOPLE THINK that our food in the UK is terrible, but this is not always true. OK, so lots of us still have a traditional diet and we use too much butter and we eat too much fried food. We don’t eat enough fresh vegetables and we don’t eat much fruit. We definitely eat too many crisps and too much chocolate too! Oh dear. Sounds bad!

But slowly, things are changing in the UK and a lot of us are adopting a good diet. We are not eating so much fried food and we are eating lots of fresh fruit and vegetables. The Mediterranean diet, especially Italian cooking, is very popular now with the British. There are cookery programmes on the TV every day. Some of us are buying organic fruit and vegetables these days because we really want a natural, health diet and not genetically modified food.

But, we are not changing everything. We still love our fish and chips!

1

Odpowiedzi

2009-12-15T14:23:47+01:00
NIEKTÓRZY LUDZIE MYŚLĄ, że nasze jedzenie w Wielkiej Brytanii jest obrzydliwe, ale to nie zawsze jest pradwą. OK, tak wiele z nas ma tradycyjną dietę i używamy za dużo masła oraz jemy za dużo FRIED FOOD. Nie jemy wystarczająco dużo warzyw i owoców. Definitywnie jemy za dużo czipsów i czekolady też! Oh, kochany. Brzmi źle.

Ale powoli rzeczy się zmeiniają w Wlk. Brytanii i wiele z nas przyjmuje dobrą dietę. Nie jesmy już tak dużo FRIED FOOD, ale dużo świeżych warzyw i owoców.
Dieta Meditarian, szczególnie kuchnia Włoch jest bardzo popularna w Brtanii. W telewizji codziennie lecą programy o gotowaniu. Niektórzy z nas kupują jedzienie oganiczne i warzywa ponieważ jesteśmy na prawdę naturalni, mamy zdrową dietę i generalnie brak modyfikowanego jedzienia.

Ale to nie zmienia wszystkiego, nadal kochamy frytki i rybę!