Odpowiedzi

2009-12-15T14:27:29+01:00
A] 3 1/4-1 1/2+2 7/8=3²/₈-1⁴/₈+2⁷/₈=4¹³/₈=5⁵/₈
21 * 1 1/14=²³¹/₁₄=16⁷/₁₄
1 2/5 * 3 1/3=⁷/₅•¹⁰/₃=¹⁴/₁₅
b] (3/4) do potęgi 2=⁹/₁₆
(1 1/2) do potęgi trzeciej=(³/₂)²=2¹/₄
5/6 : 2/9=⁵/₆•⁹/₂=⁵/₂•³/₂=7¹/₄
c] 6:2 1/4=6•⁴/₉=⁶/₉
3 3/10:11=³³/₁₀•¹/₁₁=³³/₁₁₀
3 1/3:4 1/3=¹⁰/₃•³/₁₃=¹⁰/₁₃
KLIKNIJ najlepsze :P