Odpowiedzi

  • inK
  • Początkujący
2009-12-15T14:19:49+01:00
Ż podczas działalności w PPS i walki w Legionach, w otoczeniu przyszłego marszałka pojawiły się osoby fanatycznie mu oddane, podchodzące bezkrytycznie do jego osoby i poleceń przez niego wydawanych[5]. Z tego środowiska pochodziła grupa polityków rządząca II Rzeczpospolitą[6]. Po odzyskaniu niepodległości popularność Piłsudskiego rosła, szczególnie w związku z wygraną w wojnie polsko-bolszewickiej i nieudolnością kolejnych rządów. Był wówczas powszechnie odbierany jako jedyna osoba w Polsce, która jest w stanie wyprowadzić Polskę z kryzysu politycznego i gospodarczego. Po zamachu majowym w 1926 r. i wprowadzeniu rządów autorytarnych kult Piłsudskiego stał się oficjalną ideologią państwową, której rozpowszechnianie nasiliło się jeszcze po jego śmierci w 1935 r.[7] Portrety Piłsudskiego wisiały na ścianach w instytucjach i urzędach państwowych[8]. Marszałek był głównym tematem wielu utworów literackich, widniał na obrazach, był honorowym członkiem niezliczonej liczby organizacji, obywatelem honorowym kilkudziesięciu miast, jego imieniem nazywano instytucje, obiekty, statki, samoloty itd. Kult osoby Piłsudskiego był ważnym elementem wychowania patriotycznego, jakiemu poddawane były dzieci i młodzież w szkołach. W 1938 r. Sejm uchwalił nawet specjalną ustawę, która pod karą więzienia zakazywała szkalowania imienia Józefa Piłsudskiego. Podczas okupacji niemieckiej i okresu PRL, kult Piłsudskiego był zwalczany przez władze. Przyczyniło się to jednak do jego wzmocnienia. Po upadku komunizmu w Polsce w 1989 r., marszałek Piłsudski uznawany jest za jedną z najwybitniejszych postaci w historii naszego kraju. Jest patronem wielu ulic, placów i szkół. Po 1989 r. powstało również kilkanaście jego pomników.
1 3 1