Narysuj wykres funkcji Y=(1/4)^-x.
Odczytaj z wykresu funkcji zbiór wartości funkcji
Określ monotoniczność funkcji
odczytaj z wykresu dziedzinę funkcji
Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie a dla jakich ujemne.
Podaj punkt przecięcia z osią x
Podaj równanie asymptoty wykresu funkcji

1

Odpowiedzi

2009-12-17T12:48:16+01:00
Narysuj wykres funkcji Y=(1/4)^-x=4^x
Odczytaj z wykresu funkcji zbiór wartości funkcji
Zbw=(0,∞)
Określ monotoniczność funkcji
funkcja rosnaca
odczytaj z wykresu dziedzinę funkcji
D=R
Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie
y>0 dla x∈R
dla jakich ujemne.
y<0 dla x∈Ф
Podaj punkt przecięcia z osią x
brak takiego punktu
Podaj równanie asymptoty wykresu funkcji
y=0
1 1 1