Odpowiedzi

2009-12-15T14:30:24+01:00
Zasada podziału władzy w Polsce:
a)ustawodawcza: sejm i senat
b)wykonawcza: Prezydent RP i Rada Ministrów
c)sądownicza: sądy trybunały
2009-12-15T14:32:57+01:00
W Polsce obowiązuje trójpodział władzy, tzw. Monteskiuszowski
- ustawodawcza - parlament
- sądownicza - sądy i trybunały
- wykonawcza - prezydent, rząd