Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-15T15:49:12+01:00
Suszarka do włosów
Dzięki suszarce wysuszysz i wymodelujesz swoje włosy łatwo i bezpiecznie. Daje możliwość dostosowania prędkości suszenia do rodzaju włosów i typu fryzury. Nasadka skupiająca odpowiednio kieruje strumieniem powietrza i umożliwia dokładne modelowanie. Centralnie umieszczony przełącznik ułatwia zaś korzystanie zarówno osobom praworęcznym, jak i leworęcznym.
Sposób użycia
Przed podłączeniem suszarki do źródła zasilania należy upewnić się, że przełącznik ON/OFF ustawiony jest w pozycji „O”, czyli, że jest wyłączona.
Suszarkę należy podłączyć do źródła zasilania, a następnie ustawić przełącznik ON/OFF w pozycji „I” co spowoduje delikatny strumień powietrza i niską temperaturę, dla zwiększenia mocy nawiewu powietrza oraz temperatury należy przełącznik ustawić w pozycji „II”.
OSTRZEŻENIE: Nie używać niniejszego urządzenia w pobliżu wody nad wanną, basenem lub innym zbiornikiem z wodą

Hair Dryer
Thanks to Ryder You will dry and model your hair easily and safely. The possibility of adaptation speed of drying to kind of hairs and type of hair style. Assembling cap controls with stream of air suitably and gives us modeling possible particular. Centrally placed switch facilitates using both right-handed, as left handed.
How to use
Before connecting to source dryer to assure one should power supply, that switch ON / OFF should be on ‘’O’’ position what means that it is switched off.
It was one should connect to source power supply the dryer, and put the switch ON / OFF in Position ‘’I’’ witch will cause the gentle stream of air and the low temperature, for enlargement power of ventilation air as well as temperature put the switch n position ‘’II’’.
WARNING!!!
Do not use this machine in vicinity of water over bathtub present device, pool or different reservoir of water!