1)na obszarze górskim o powierzchni 3000m²doliczono sie piętnastu osobników kozicy górskiej. oblicz zagęszczenie zwierząt na 1m² tego obszaru.


2)przeprowadzono badania Zooplanktonu w jeziorze głównym przedstawicielem była rozwielitka.obliczono że w 6 próbach 3cm³ wody z jeziora wystarczy 32 rozwielitki.oblicz zagęszczenie gatunku w 1m³ wody z jeziora.

1

Odpowiedzi

2010-03-22T17:30:09+01:00
1.
3000m2 --15
1m2 -- x
----------------
x= 115 * 1m2 : 3000m2

x=0,005 kozic.


2.
18 cm3 -- 32
100cm3--x
--------------
x=100cm3 * 32 : 18 cm3

x=177,77