PROSZE PRZETŁUMACZCIE MI TO ....
Daje najlepiej zrobione .

30. Complete the sentences . Use a comparative.

1.Helen's car isn't very big. She wants a bigger one .
2.My job isn't very interesting. I want to do something more interesting.
3.You're not very tall.Your brother is ..........
4.David doesn't work very hard. I work .........
5.My chair isn't very comfortable. Yours is ....................
6.Your plan isn't very good. My plan is..............
7.These flowers aren't very nice . THe blue ones are ................
8.My bag isn't very heavy.Your bag is ..................
9.I'm not very interested in art. I'm ....................... in history.
10. It isn't very warm today. It was ........................ yesterday.
11.These tomatoes don't taste very good.The other ones tasted.................
12.Britan isn't very big .France is .................
13. LOndonb isn't very beaytiful. Paris is.............
14.This knife isn't very sharp.Have you got a .......................... one ?
15.People today aren't very polite . In the past they were....................... .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T14:47:43+01:00
1.Helen 's samochód nie jest bardzo duży. Chce większy.
2. Moja praca jest bardzo interesująca. Chcę zrobić coś bardziej interesujące.
3. Nie jesteś bardzo wysoka. twój brat jest ..........
4. David nie pracują bardzo ciężko. Pracuję .........
5. Krzesło moja nie jest zbyt wygodne. twójs jest ....................
6. Twój plan nie jest bardzo dobra. Mój plan jest ..............
7. Te kwiaty są bardzo ładne. Niebieska nich są ................
8. Moja torba nie jest bardzo ciężki. Twój koszyk jest ..................
M 9.I "nie bardzo interesują się sztuką. Jestem ....................... w historii.
10. Nie bardzo ciepło dziś. Było ........................ wczoraj.
11. Te pomidory nie mają smaku bardzo dobrze.The pozostałe nie skosztował .................
12. Wielka Brytania nie jest bardzo duża. Francja jest .................
13. Londyn nie jest bardzo piękna. Paryż jest .............
14. Ten nóż jest bardzo ostry. Masz .......................... jeden?
15. Ludzie dziś nie są bardzo uprzejmi. W przeszłości byłli oni .......................