Uzupełnij równania reakcji spalania
a) 2 C₆H₁₄+19 O₂->....... + .......
b) ...... + ....... -> 15 CO₂+16 H₂O
c)........ + 11 O₂->20 C+........
d)........+17 O₂->..... +12 H₂O
e)2 C₁₇H₃₆+ ...... -> 34 CO + .....
f) ....... + ....... ->9 C + 10 H₂O

1

Odpowiedzi

2012-09-28T10:09:38+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

 a) 2C₆H₁₄ + 19 O₂ -> 12CO₂ + 14H₂O
 b) C₁₅H₃₂ + 23 O₂ -> 15CO₂ + 16H₂O
 c) 2C₁₀H₂₂ + 11 O₂ -> 20C + 22H₂O
 d) C₁₁H₂₄ + 17 O₂ -> 11CO₂ +12H₂O
 e) 2C₁₇H₃₆ + 35 O₂ -> 34CO + 36H₂O
 f) C₉H₂₀ + 5O₂ -> 9C + 10H₂O