Odpowiedzi

2009-12-15T14:48:04+01:00
Bardzo mala. Jesli porownac ja z urzedem marszalkowskim czy nawet wujtem,to jest rowna praktycznie 20%-tom. No coz dla nas jako dla uczniow to wlasciwie najwyzsza instytucja ,ale nie dla ludzi doroslych i wyksztalconych xD
9 2 9
2009-12-15T14:50:10+01:00
Rozwijanie samorządności i aktywności uczniów jest najważniejszą zasadą w procesie wychowania. Przez takie działanie rozbudza się inicjatywę uczniów, ich samodzielność i samodyscyplinę. Przez współdziałanie w grupie pobudza się inicjatywę wszystkich jej członków – powoduje identyfikowanie z celami i zasadami grupy – uznanie ich za swój w poczuciu pełnej za nie odpowiedzialności. Postulat samorządności ma sprzyjać też jej rozbudzeniu, rozwinięciu i umocnieniu jako cechy osobowości.
W publikacjach pedagogicznych używa się zamiennie terminów samorząd szkolny i samorząd uczniowski. To są dwa różne pojęcia. Społeczność szkolna obejmuje nie tylko uczniów, ale również pracowników administracji i obsługi. Gdyby, więc istniał samorząd szkolny tworzyliby go wszyscy wyżej wymienieni. Jednak tak nie jest. Tylko uczniowie tworzą samorząd. Mówimy, zatem poprawnie samorząd uczniowski. Ważnym problemem jest również wyjaśnienie kwestii „Kto tworzy samorząd uczniowski”. Najczęściej zarówno nauczyciele, jak i uczniowie wymieniają nazwiska kilku lub kilkunastu uczniów znanych z pracy w samorządzie, lub wskazują na zarząd, sekcje itp.
Ta identyfikacja samorządu z gronem działaczy lub z organami samorządu jest błędna. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
Według W. Okonia samorząd uczniowski to zrzeszenie uczniów danej szkoły, które organizuje życie szkoły, inspiruje innych do działania, pomaga w rozwiązywaniu różnorodnych problemów. Ogólnoszkolny samorząd uczniowski dzieli się zazwyczaj na samorządy klasowe, podlegają mu również pewne agendy, koła zainteresowań, zespoły samopomocy koleżeńskiej w nauce, szkolna kasa oszczędności i spółdzielnia uczniowska. Opiekę i nadzór nad tymi organami, oprócz odpowiednich organów samorządu uczniowskiego sprawują również nauczyciele. Współczesna pedagogika docenia rolę samorządu uczniowskiego jako czynnika rozwijającego postawy autonomii. Ze względu na to ważne zadanie wraz z wiekiem uczniów zwiększa się zakres działalności samorządu uczniowskiego oraz współodpowiedzialność młodzieży za wyniki pracy szkoły.
Koncepcja samorządów uczniowskich wyrasta z idei zgodnie, z którą wszyscy członkowie określonej społeczności lokalnej są współodpowiedzialni za jakość jej funkcjonowanie. Zgodnie z tą koncepcją, każdy samorząd uczniowski powinien się charakteryzować kilkoma podstawowymi cechami:
- tworzyły go osoby będące demokratycznie wybraną reprezentacją ogółu uczniów danej szkoły.
- miał jednoznacznie określony zakres praw i obowiązków, wskutek czego stałby się rzeczywistym współgospodarzem szkoły i partnerem dla dorosłych pracowników szkoły
- każdy członek samorządu uczniowskiego miał poczucie bezpieczeństwa, konieczne dla skutecznego wywiązywania się ze swoich obowiązków.
- samorząd uczniowski był spostrzegany przez nauczycieli i rodziców jako partner w tworzeniu zdrowych warunków do rozwoju, a nie jako przeciwnik w tworzeniu wygodnych warunków dla personelu szkolnego.
18 2 18
2009-12-15T14:49:51+01:00
Jeżeli w samorządzie działają kompetentne osoby to jego skuteczność jest duża. Osoby komuniaktywne, śmiałe i odpowiedzialne są w stanie załatwić bardzo ważne dla szkoły sprawy np.:
-nadanie patrona szkole jeżeli go nie ma
-organizacja dobroczynnych zbiórek pieniędzy np. WOŚP i Góra Grosza
-organizacja sklepiku szkolnego
-organizacja różnych konkursów np. literackich, plastycznych, fotograficznych itd
-prowadzenie rozgrywek między klasowych np. na najładniej udekorowaną na święta klasę
-organizacja dyskotek i np. różnych wieczorków
-prowadzenie spotkań z ciekwymi osobami
22 4 22