1) Rozwiąż równania:
a. 5:x = 4:3 ; x ≠ 0
b.3:5 =x:10
c.x/7 : 4/5
d.5x-3 / 9 = 3x + 7 / 5
e.3(x-1) / 3 = -x - 7 / 5
f.x-3 / 8 = x+3 / 12
g.4+8x / 2 =3(x+13)/7
h.5(x-2) / 3 = 5x - 20 / 4
i.4-x / 3 =x+6 / 2
j.3(x-2) / 5 =4(x+3) / 3

2)Rozwiąż równanie:
a. 2x-4/3x-5 = 10-4x/3-6x ; x≠5/3, x≠1/


pliiss .;p pilnee .;]]
/ - kreska ułamkowa :PP

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T15:24:54+01:00
1) Przykłady te rozwiązujemy metodą 'na krzyż'.
a. 5:x = 4:3 ; x ≠ 0
5/x=4/3
15=4x
x=3(3/4)

b.3:5 =x:10
30=5x
x=6

c.x/7 : 4/5
5x=28
x=5.6

d.5x-3 / 9 = 3x + 7 / 5
5(5x-3)=9(3x+7)
25x-15=27x+63
-2x=78
x=39

e.3(x-1) / 3 = -x - 7 / 5
5[3(x-1)]=3[-x-7]
15x-15=-3x-21
18x=-6
x=-1/3

f.x-3 / 8 = x+3 / 12
12(x-3)=8(x+3)
12x-36=8x+24
4x=60
x=15

g.4+8x / 2 =3(x+13)/7
7(4+8x)=2[3(x+13)]
28+56x=6x+78
50x=50
x=1

h.5(x-2) / 3 = 5x - 20 / 4
4[5(x-2)]=3(5x-20)
20x-40=20x-60
40x=-20
x=-1/2

i.4-x / 3 =x+6 / 2
2(4-x)=3(x+6)
8-2x=3x+18
-5x=10
x=-2

j.3(x-2) / 5 =4(x+3) / 3
3[3(x-2)]=5[4(x+3)]
9x-18=20x+60
-11x=78
x=-7(1/11)2)Rozwiąż równanie:
a. 2x-4/3x-5 = 10-4x/3-6x ; x≠5/3, x≠1/
(2x-4)(3-6x)=(3x-5)(10-4x)
6x-12x²-12+24=30x-12x²-50+20x
6x-30x-20x=-50-24+12
44x=36
22x=18
11x=9
x=9/11
6 4 6