Odpowiedzi

2009-12-15T14:58:07+01:00
D=1,55g/cm³
V=250cm3
ms=86,2 g
d=m/v
mr=d*v
mr=250 * 1,55=387,5g
Cp=ms*100%/mr
Cp =86,2*100%/387,5 =22,24%
odp.Stężenia procentowe wynosi około 22,24%.
2009-12-15T14:59:24+01:00
Oblicz stezenie procentowe kwasu solnego , jesli 250cm³ tego kwasu zawiera 86,2 g chlorowodoru.Gestosc kwasu wynosi 1,55g/cm³
V roztworu = 250cm³
masa substancji = 86,2 g
d= 1,55g/cm³

d= m/V
m= d* V
m= 1,55 * 250
m = 387,5 g ( masa roztworu)

Cp = ms/mr * 100%
Cp = 86,2/387,5 * 100%
Cp = 22,2%