A) Wskaż prawidłowy łańuch pokarmowy:
a trawy ->pasikoniki->żaby
b skorupiaki->owady->pajęczaki
c pleśniak->drożdże->grzyby
d stonka->bażant->lis
B) W wyniku zmian spowodowanych przez człowieka zmniejszyła się ilość strzyżyków. Skutkiem tego będzie:
a wzrost liczebności biedronek
b bzygowate konkurują o pokarm
c zmaleje liczebność pająków
d wzrost liczebności mszyc
3) Obecność bakterii i pierwotniaków w żwaczu przeżuwaczy jest przykładem:
a komensalizmu
b pasożytnictwa
c mutualizmu
d protokooperacji
4) Które z poniższych stwierdzeń dotyczącycg łańcucha SPASANIA NIE JEST prawdziwe:
a pierwotek -> rozwielitka->muchówka-> żaba
b opadłe liście-> dżdżownica->kos->jastrząb
c ziemniak->stonka->żaba->bocian
d sałata->ślimak->żaba->myszołów
I skonstruuj własny łańcuch spasania składający się z minimum czterech ogniw troficznych:

1

Odpowiedzi

2009-12-15T15:25:49+01:00
1 .a)
zawsze 1 się producenci (czyli rośliny)
następnie konsumenci (przeważnie zwierzęta roślinożerne)
i reducenci (zwierzęta mięsożerne)
2. a) d)

3. c)

4. a)

ziemniak — stonka — bażant — lis
(producent) (konsument I)(konsument II )(reducent )