Zad. 1
Ola za 4 gumki do włosów i 6 spinek zaplacila 4,80 zł. Monika kupiła w tym samym sklepie jadną gumkę i 10 spinek i zaplaciła 4,60 zł. Jaka była cena jednej gumki , a jakiej jednej spinki ?


Zad. 2
Państwo Wodzińscy zużyli w marcu 6 metrów sześciennych wody zimnej i 7 metrów sześciennych wody ciepłej. Zapłacili za to 54zł. W kwietniu za zużycie 7 metrów sześciennych wody zimnej i 6 metrów wody ciepłej zapłacili 50 zł. Ceny wody w marcu i kwietniu były takie same . Ile kosztuje 1 metr szescienny wody zimnej a ile ciepłej ??

z opisami!!

2

Odpowiedzi

2009-12-15T15:01:41+01:00
Zad 1
x - cena gumek
y - cena spinek
1)4x+6y = 4,80
2)x+10y = 4,60
Z 2) wyliczamy x
x = 4,60 - 10y
Podstawiamy za x do 1)
4*(4,60 - 10y) + 6y = 4,80
18,40 - 40y + 6y = 4,80
13,60 = 34y /:34
y = 0,40
x = 4,60 - 10*0,4
x = 4,60 - 4,00
x = 0,60
Sprawdzenie:
4*0,6 + 6*0,4 = 2,4 + 2,4 = 4,8
0,6 + 10*0,4 = 4,60
Odp. Gumka kosztowała 0,60 zł a spinka 0,40 zł.zad 2
x- cena zimnej wody za 1m³
y - cena ciepłej wody za 1m³
1)6x+7y = 54 /*(7)
2)7x+6y = 50 /*(-6)
1)42x+49y = 378
2)-42x-36y = -300
Dodajemy stronami 1)+2)(metoda przeciwnych współczynników)
13y = 78 /:13
y = 6
Wstawiamy za y np do równania 1) i wyliczamy x:
6x+42 = 54 /-42
6x = 12 /:6
x = 2
Odp. 1m³ wody zimnej kosztuje 2 zł, a 1m³ wody ciepłej kosztuje 6 zł
1 1 1
2009-12-15T16:08:37+01:00
1. x-cena spinki
y-cena gumki

klamra
6x+4y=4,80
y+10x=4,60 /* (-4)

klamra
6x+4y=4,80
-4y-40x=-18,40
+------------------------

-34x=-13,60 / : -34
x=0,4

klamra
x=0,4
2,40+4y=4,80/ -2,40

klamra
x=0,4
4y=2,40 /:4
klamra
x= 0,4
y= 0,60

Odp.Cena jednej gumi wynosi 0,60 a cena jednej spinki 0,40.

Powinno byc dobrze;)