Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T15:08:26+01:00
Poprawne funkcjonowanie każdego żywego organizmu uzależnione jest od dostaw składników odżywczych z zewnątrz, które muszą być nie tylko pobrane, ale też strawione i wchłonięte, aby mogły być dobrze wykorzystane jako energia lub zamienione w składniki zapasowe. Dlatego w toku ewolucji organizmy wykształciły układy trawienne, których odcinki wraz z osiągniętym poziomem rozwoju organizmu stały mniej lub bardziej wyspecjalizowane.


Najprymitywniejsze z bezkręgowców, gąbki (Spongia), nie posiadają jeszcze układu pokarmowego, jednak ich odżywianie jest możliwe, dzięki specjalnym, uwicionym komórkom- choanocytom czyli komórkom kołnierzykowym, którymi wysłane są jamy wewnętrzne tych organizmów. Ich zadaniem jest wychwytywanie cząstek pokarmowych z przepływającej wody, a następnie trawienie w drodze endocytoz .Stojące wyżej na szczeblu ewolucji, jamochłony (Coelentereta), do których zaliczamy parzydełkowce, w tym stułbiopławy, krążkopławy i koralowce, mają prosty plan budowy ciała, którego główną cześć stanowi jama chłonąco- trawiąca (gastralna), bedąca ich układem pokarmowym. Jamochłony przystosowały się do zdobywania pokarmu (najczęściej są nim drobne organizmy wodne) poprzez wykształcenie czułek i ramion, otaczających promieniście otwór jamy gastralnej. Występujące na nich 3 typy komórek parzydełkowych: penetranty, wolwenty i glutynanty, paraliżują i unieruchamiają zdobycz, która jest wprowadzana do jamy gastralnej. Jej ściany posiadają liczne komórki gruczołowe i trawienne, dzięki którym pokarm może być skutecznie strawiony. Pierwszym etapem obróbki chemicznej jest wydzielenie enzymów trawiennych do światła jamy gastralnej. Na tym poziomie organizacji już więc pojawia się trawienie pozakomórkowe. Strawione substancje są rozprowadzane do wszystkich komórek ciała drogą dyfuzji, natomiast niestrawione resztki są usuwane przez otwór gębowy, który może być umieszczony na górnej lub dolnej stronie ciała, w zależności czy jest to meduza czy polip. Formą odżywiania jamochłonów jest również osmoza, która polega na dyfuzyjnym przepływie cząsteczek rozpuszczalnika przez błonę półprzepuszczalną z roztworu mniej stężonego do bardziej stężonego.
Jamochłony posiadają więc prosty, lecz sprawnie i wydajnie działający układ pokarmowy.

Niewiem czy chodzi o to;d
1 5 1
2009-12-15T15:52:33+01:00
Poprawne funkcjonowanie każdego żywego organizmu uzależnione jest od dostaw składników odżywczych z zewnątrz, które muszą być nie tylko pobrane, ale też strawione i wchłonięte, aby mogły być dobrze wykorzystane jako energia lub zamienione w składniki zapasowe. Dlatego w toku ewolucji organizmy wykształciły układy trawienne, których odcinki wraz z osiągniętym poziomem rozwoju organizmu stały mniej lub bardziej wyspecjalizowane.


Najprymitywniejsze z bezkręgowców, gąbki (Spongia), nie posiadają jeszcze układu pokarmowego, jednak ich odżywianie jest możliwe, dzięki specjalnym, uwicionym komórkom- choanocytom czyli komórkom kołnierzykowym, którymi wysłane są jamy wewnętrzne tych organizmów. Ich zadaniem jest wychwytywanie cząstek pokarmowych z przepływającej wody, a następnie trawienie w drodze endocytoz .Stojące wyżej na szczeblu ewolucji, jamochłony (Coelentereta), do których zaliczamy parzydełkowce, w tym stułbiopławy, krążkopławy i koralowce, mają prosty plan budowy ciała, którego główną cześć stanowi jama chłonąco- trawiąca (gastralna), bedąca ich układem pokarmowym. Jamochłony przystosowały się do zdobywania pokarmu (najczęściej są nim drobne organizmy wodne) poprzez wykształcenie czułek i ramion, otaczających promieniście otwór jamy gastralnej. Występujące na nich 3 typy komórek parzydełkowych: penetranty, wolwenty i glutynanty, paraliżują i unieruchamiają zdobycz, która jest wprowadzana do jamy gastralnej. Jej ściany posiadają liczne komórki gruczołowe i trawienne, dzięki którym pokarm może być skutecznie strawiony. Pierwszym etapem obróbki chemicznej jest wydzielenie enzymów trawiennych do światła jamy gastralnej. Na tym poziomie organizacji już więc pojawia się trawienie pozakomórkowe. Strawione substancje są rozprowadzane do wszystkich komórek ciała drogą dyfuzji, natomiast niestrawione resztki są usuwane przez otwór gębowy, który może być umieszczony na górnej lub dolnej stronie ciała, w zależności czy jest to meduza czy polip. Formą odżywiania jamochłonów jest również osmoza, która polega na dyfuzyjnym przepływie cząsteczek rozpuszczalnika przez błonę półprzepuszczalną z roztworu mniej stężonego do bardziej stężonego.
Jamochłony posiadają więc prosty, lecz sprawnie i wydajnie działający układ pokarmowy.

1 5 1