Pomocy zadanie na Teraz!!!!
Odpowiedz na pytania.
1.Wyjaśnij ,na czym polega proces krążenia wody w przyrodzie.

2. Podaj,jaką rolę odgrywa woda w przyrodzie i w życiu człowieka.

3.Zaproponuj sposób, w jaki można sprawdzić,czy Podobna substancja jest higroskupijna.

Pomcy!!!!
Thx z Góry!!

2

Odpowiedzi

2009-12-15T15:15:39+01:00
1.Wyjaśnij ,na czym polega proces krążenia wody w przyrodzie.

2. Podaj,jaką rolę odgrywa woda w przyrodzie i w życiu człowieka.

3.Zaproponuj sposób, w jaki można sprawdzić,czy Podobna substancja jest higroskupijna.

1. Woda występuje pod różnymi postaciami niemal wszędzie.Krąży w przyrodzie nieustannie.Wraz ze zmianą temperatury zmienia swój stan skupienia.
2. powierzchniowa warstwa wody po zamarzznięciu nie tonie i chroni warstwy głębsze przed oziębieniem.Dlatego na dnie zbiorników wodnych jest wyższa temperatura niz na powierzchni.Umozliwia to roslinom i zwierzętom przetrwanie w czasie zimny
3.Higroskopijnosc - zdolność substancji do pochłaniania wody z otoczenia
1 5 1
2009-12-15T15:26:37+01:00
1. Woda w przyrodzie występuje w 3 stanach skupienia. W procesie topnienia woda zmienia stan stały na ciekły, a gdy jest odwrotnie proces ten nazywamy krzepnięciem.
ciało stałe-->ciało gazowe- resublimacja
ciało gazowe-->ciało stałe- sublimacja
para wodna-->ciecz-skraplanie
ciecz-->para wodna-parowanie
2. Woda stanowi większość kuli ziemskiej. W codziennym życiu jest potrzebna do wielu przemian i reakcji chemicznych. Każdy żywy organizm potrzebuje wody do życia. Codziennie jedna osoba powinna dostarczyć swojemu organizmowi ok. 2,5 l wody.
3. Substancja higroskopijna to ta, której cząsteczki są ze sobą ściśle powiązane.