Hej rozwiążcie mi proszę 4 zadania z historii proszę ;)
1.Na podstawie map A,B,C,D wymień państwo biorące udział w rozbiorach Polski, które w wiekach XVII i XVIII najbardziej powiększyło swoje terytorium.

2.Na podstawie map Ci D wymień ziemie , które dostały się pod panowanie Rosji w XVIII wieku.

3.Na podstawie map A,B,C,D wymień nazwę najmniejszego z państw biorących udział w rozbiorach.

4.Na podstawie wiedzy z lekcji oraz wiedzy pozalekcyjnej odpowiedz , a którym z państw biorących udział w rozbiorach Rzeczpospolitej w poprzednich wiekach utrzymywała przyjazne kontakty

Jeżeli ktoś ma książkę do klasy 2 gimnazjum ,,TO DOPIERO HISTORIA''
Jest to zadanie na stronie 84 zad. 1,2,3,4

Jeżeli nie to podaje jakie mają być mapy.
MAPY:
A-Rozwój terytorialny Prus w XVII i XVIII wieku
B-Rozwój terytorialny państwa Habsburgów w XVII i XVIII wieku
CD- Rozwój terytorialny Rosji w XVII i XVIII wieku.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-15T18:29:32+01:00
1. Była to Rosja (463 200 km²)

2. Inflanty Polskie, województwa: witebskie, mścisławskie, połockie oraz część mińskiego + ziemie zadnieprowe (I rozbiór), województwa: reszta mińskiego, kijowskie, bracławskie i podolskiego + połowę wileńskiego, nowogródzkiego, brzeskolitewskiego i wołyńskiego (II rozbiór). Po III rozbiorze Rosja zyskała już wszystkie ziemie na wschód od Niemna oraz Bugu.

3. Bez map nie da się określić, zależy też jak liczyć - Austria jako samodzielny twór była najmniejsza, jednak w połączeniu ze Świętym Cesarstwem była już 2 pod wględem terytorialny tuż za Rosją.

4. Z Austrią - państwem Habsurgów.