1.Podaj po dwa przykłady ciał
a)sprężystych
b)plastycznych
c)kruchych
2.Wyjaśnij pojęcie
-izolator
3.Wyjaśnij,co to jest powierzchnia swobodna cieczy
4.Które z wymienionych właściwości dotyczą cieczy?
a)mają własny,określony kształt
b)dają się przelewać
c)są ściśliwe
d)tworzą samorzutnie swoją górną powierzchnię
e)są bardzo dobrymi przewodnikami ciepła
5.Podaj przykład:
a)rozprężania się gazu
b)sprężania się gazu
6.Jak człowiek wykorzystuje fakt,że powietrze jest słabym przewodnikiem ciepła?Podaj dwa przykłady
7.Zaproponuj doświadczenie potwierdzające,że powietrze jest złym przewodnikiem prądu elektrycznego.
8.Które z wymienionych substancji są przewodnikami ciepła,a które-izolatorami ciepła?Drewno,żelazo,miedź,szkło,powietrze,ołów,olej,woda,parafina
9.Które z wymienionych substancji dobrze przewodzą prąd elektryczny,które zaś go nie przewodzą?
10.Uzupełnij tabelę i wpisz substancje do odpowiedniej kolumny grafit,żelazo,plastelina,wodny roztwór soli,powietrze,woda destylowana,szkło,miedź,wodny roztwór octu,olej,aluminium

tabela

przewodniki prądu izolatory prądu

11.Na podstawie kinetyczno-cząstkowej teori budowy materii wyjaśnij,dlaczego
a)gazy wypełniają całą dostępną przestrzeń
b)ciecze i gazy przyjmują kształt naczynia,w którym się znajdują
c)łatwo zmienić objętość gazów
d)trudno zmienić objętość ciał stałych i cieczy
BŁAGAM ZRÓBCIE TO,DAM NAJ.ODP. PLISKA

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T16:56:45+01:00
1.
sprężystych-sprężyna,gąbka
plastyznych-glina,plastelina
kruchych-kreda,szkło
2.
niewiem
3.
Powierzchnia swobodna cieczy-pozioma,samorzutnie wytwarzana przez ciecze ich górną powierzchnie
4.
b)
d)
5.
a)zamknięta butelka z gazu
b)pęknięcie balonu
6.
Podwujne szyby w oknach
Materiały izolacyjne w postaci gąbki
7.
Przerwać przewodnik
8.
Przewodnik żelazo miedź,ołów
reszta to izolatory