Odpowiedzi

2009-12-15T15:31:36+01:00
Powstała dlatego że polska i litwa były narażone na ataki ze strony zakonu krzyżackiego


a sposób żądzenia Król polski był jednocześnie Wielkim księciem litewskim
w obradach sejmu uczestniczyli posłowie z polski i Litwy
wspólnie podejmowano decyzje dotyczące między innymi wojny i pokoju
na terenie polski i litwy obowiązywała ta sama waluta

jeśli źle to bardzo przepraszam
2009-12-15T16:23:03+01:00
Przyczyną był wspólny wróg-Krzyżacy oraz rosnące w siłę Wielkie Księstwo Moskiewskie, które w każdej chwili mogło zaatakować Litwę.

W rzeczypospolitej rządził jeden władca, który był zarówno Królem Polskim i Wielkim Księciem Litewskim, jednak jego władza była ograniczona, ponieważ znaczną część spraw uchwalała szlachta na sejmie walnym.