Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T16:08:54+01:00
Konsekwencje:
*Do Polski sprowadzono wyksztauconych, umiejących czytać oraz pisać księży
*Przyjazne stosunki z Czechami
* Ślub z Dąbrówką
*Utrata pretekstu do grabienia ziem polskich przez Niemców (pretekstem było nawrócenie Polski na chrześcijaństwo)
*Lepsze stosunki z innymi krajami Europejskimi

przyczyny:
*Grabienie ziem polskich przez margrabiów niemieckich pod pretekstem nawrócenia na chrzescijaństwo
1 1 1