Odpowiedzi

2009-12-15T15:41:23+01:00
OKNO:
l. poj.
M. okno
D. okna
C. oknu.
B. okno
N. oknem
Msc. oknie
W. okno!

l. mn.
M. okna
D. okien
C. oknom
B. okna
N. oknami
Msc. oknach
W. okna!

KWIATEK:
l. poj.
M. kwiatek
D. kwiatka
C. kwiatkowi
B. kwiatek
N. kwiatkiem
Msc. kwiatku
W. kwiatek!

l. mn.
M. kwiatki
D. kwiatków
C. kwiatkom
B. kwiatki
N. kwiatkami
Msc. kwiatkach
W. kwiatki!

KLEKS:
l. poj.
M. kleks
D. kleksa
C. kleksowi
B. kleks
N. kleksem
Msc. kleksie
W. kleks!

l. mn.
M. kleksy
D. kleksów
C. kleksom
B. kleksy
N. kleksami
Msc. kleksach
W. kleksy!

ŚWIĘTA:
l. poj.
M. święto
D. święta
C. świętu
B. święto
N. świętem
Msc. święcie
W. święto!

l. mn.
M. święta
D. świąt
C. świętom
B. święta
N. świętami
Msc. świętach
W. święta!

DZIENNIK:
l. poj.
M. dziennik
D. dziennika
C. dziennikowi
B. dziennik
N. dziennikiem
Msc. dzienniku
W. dziennik!

l. mn.
M. dzienniki
D. dzienników
C. dziennikom
B. dzienniki
N. dziennikami
Msc. dziennikach
W. dzienniki!

Z tym że w narzędniku jest również domyślne "z" np. N. (z) dziennikami, a w miejscowniku jest domyślne "o" np. Msc. (o) świętach. (Jednak sią one niewymagane)
2009-12-15T15:43:15+01:00
Okno- mianownik - okno
dopełniacz- okna
celownik- oknu
biernik- okna
narzędnik- z oknem
miejscownik- oknie
wołacz- okno!

kwiatek mianownik - kwaitek
dopełniacz- kwiatka
celownik- kwiatku
biernik- kwiatka
narzędnik- kwiatkiem
miejscownik- kwaitku
wołacz- kwiatek!

kleks mianownik - kleks
dopełniacz- klaeksa
celownik- kleksu
biernik- kleksa
narzędnik- kleksem
miejscownik- kleksie
wołacz- kleks!

święta mianownik - święta
dopełniacz- świąt
celownik- świętą
biernik- świąt
narzędnik- świętami
miejscownik- świętach
wołacz- święta!

dziennik mianownik - dzinnik
dopełniacz- dziennika
celownik- dziennikowi
biernik- dziennik
narzędnik- dziennikiem
miejscownik- dzienniku
wołacz- dziennik!
2009-12-15T15:54:23+01:00
L. poj
M.okn_o,kwiat_ek,kleks_,świ_ęta,dziennik_
D.okn_a,kwiat_ka,kleks_a,świ_ąt,dziennik_a
C.Okn_u,kwiat_kowi,kleks_owi,świ_ętom,dziennik_owi
B.okn_o,kwiat_ka,kleks_a,świ_ęta,dziennik_
N.okn_em,kwiat_kiem,kleks_em,świ_ątami, dziennik_iem
Ms.o okn_ie, o kwiat_ku, o kleks_ie,o świ_ętach,o dziennik_u
W.o okn_o! o kwiat_ek! o kleks_! o świ_ęta! o dziennik_!
l.mn
M.ok_na,kwiatk_i,kleks_y,dziennik_i
D.ok_ien. kwiatk_ów,kleks_ów,dziennik_ów
C.ok_nom, kwiatk_om, kleks_om, dziennik_om
B.ok_na, kwiatk_i, kleks_y , dziennik_i
N.z ok_nami, kwiatk_ami, kleks_ami,dziennik_ami
Ms.ok_nach,kwiatk_ach,kleks_ach,dziennik_ach
W.o ok_na! o kkwiatk_ach! o kleks_ach! o dziennik_ach


_ ten znak znaczy odzielenie tematu od końcówki
a oboczności też zaznaczyłam z pewnością zauważysz