Odpowiedzi

2009-12-15T15:29:05+01:00
Wezyr – w monarchiach muzułmańskich tytuł będący odpowiednikiem ministra, przynależny wysokiemu rangą doradcy politycznemu i religijnemu sułtana. Z kolei wielki wezyr to odpowiednik stanowiska premiera. Po wezyrach w hierarchii stał bejlerbej (gubernator), następnie sandżakbej, Spahisi (rycerstwo).

Historia – zespół wiedzy o naszej przeszłości. Humanistyczna i społeczna dziedzina nauki zajmująca się dochodzeniem do wiedzy o zdarzeniach minionych na podstawie a) świadectw bezpośrednich, b) źródeł pisanych lub c) wyników badań nauk pomocniczych historii. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia). Przedmiotem badań jest z reguły historia człowieka i cywilizacji ludzkiej.
99 4 99
  • Użytkownik Zadane
2009-12-15T15:29:39+01:00
WEZYR w monarchiach muzułmańskich tytuł będący odpowiednikiem ministra, przynależny wysokiemu rangą doradcy politycznemu i religijnemu sułtana. Z kolei wielki wezyr to odpowiednik stanowiska premiera. Po wezyrach w hierarchii stał bejlerbej (gubernator), następnie sandżakbej, Spahisi (rycerstwo).Pierwszy raz stanowisko wezyra pojawiło się w Persji, gdzie wezyr stanowił najważniejszą po kalifie osobę w państwie.

HISTORIA – zespół wiedzy o naszej przeszłości. Humanistyczna i społeczna dziedzina nauki zajmująca się dochodzeniem do wiedzy o zdarzeniach minionych na podstawie a) świadectw bezpośrednich, b) źródeł pisanych lub c) wyników badań nauk pomocniczych historii. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia). Przedmiotem badań jest z reguły historia człowieka i cywilizacji ludzkiej.
15 2 15