Kilka zadań ;p nie chce mi się robić, jak najszybciej proszę:

1. Pole rombu o przekątnuch 10cm i 7cm jest równe:
A: 70cm2 B: 35cm2 C: 17cm2 D: 8,5cm2

2. Pole rombu o przekątnych 2,5dm i 8dm jest równe:
A: 10cm2 B: 20cm2 C: 100cm2 D: 200cm2

3. Maszynka liczbowa każdą wpadającą do niej liczbę zmniejszyła trzykrotnie. Który z zapisów odpowiada zasadzie jej działania?

A: x+3 B: x-3 C: x*3 D: x:3

4. 6,75 hektara to:

A: 67,5a B: 675a C: 6750a D: 67500a

5. 18 arów to:
A: 1,8 ha B: 0,18 ha C: 0,018 ha D: 0,0018 ha

6. Pole podstawy graniastosłupa jest równe 20cm2, a pole każdej z czterech ścian bocznych jest równe 15cm2. Jakie jest pole powierzchni tego graniastosłupa?

A: 35cm2 B: 55cm2 C: 80cm2 D: 100cm2

7. Podstawią graniastosłupa jest trapez równoramienny, jak na rysunku. Wysokość graniastosłupa jest równa 8cm. Jakie jest pole jego powierzchni bocznej?

A: 80cm2 B: 160cm2 C: 240cm2 D: 320cm2

8. Podstawa graniastosłupa ma pole 40cm2, a jego wysokość jest równa 5cm. Jaka jest objętość tego graniastosłupa?

A: 400cm3 B: 200cm3 C: 100cm3 D: 8cm3

Pierwsza osoba, która POPRAWNIE odpowie na wszystkie pytania dostaje 80pkt. Tylko szybko proszę!

2

Odpowiedzi

2009-12-15T15:29:52+01:00
2009-12-15T15:36:10+01:00
1=b
2=c
3=b
4=d
5=c
6=d
7=d
8=b


2 5 2