Potrzebuje przetłumaczyc tekst na polski :)


It was nearly 9 pm when Shelly, tired after a long day's work finally parked her cor in front of her house. As she was walking towards the front door, she noticed something strange . All the lights were on ! What's going on ?' She asked herself.

Oh no ! Someone broke in!!' she gasped when ske saw what a mess the laving room was in . In her bedrom , her clothes were all over the floor, her jowellery box was open, and worst of all, her mum's ruby ring wasn't there! And where was her sister , Julie ? She was usually home before her. Shelly called the police immediately.


As soon as the police arived , they took fingerprints and wrote down everything the robbers stole. The police left and a few minutues later ,Julie arrived . 'Julie thank goodness, you 're here! 'Shelley caried .' Someone broke in! I called the police and ...' 'You called the police?' Julie's mouth dropped open.'Shelly the burglar was...me !' Lulie said slowly. Ididin't have time to tidy up before Iwent out this evening .I also borrowed some of yourclothes and mum's ring. You're not made at me, are you ? The two girls burst out laughing .What a relief ! Things are not always as they seem.

3

Odpowiedzi

2009-12-15T15:35:35+01:00
Jeśli chcesz mieć przetłumaczony tekst to możesz wejść na tą stronkę ww.translatica.pl POLECAM
  • Użytkownik Zadane
2009-12-15T15:37:32+01:00
To było niemal 9 po południu kiedy Shelly, zmęczony po tym jak długa praca wykonana w ciągu dnia w końcu zaparkowała ją o kurczę przed jej domem. Ponieważ chodziła w kierunku drzwi głównych, zauważyła coś dziwnego. Wszystkie światła były włączone! Co się dzieje? 'zastanowiła się.

No nie! Ktoś włamał się!! 'wysapała kiedy ske zobaczył co bałagan omyć pokój był w. W niej bedrom, jej ubranie było po podłodze, jej jowellery pudło było otwarte, i pokonywać ze wszystkich, pierścionek z rubinem jej mamy nie był tam! I gdzie był jej siostrą, Julie? Była w domu zazwyczaj przed nią. Shelly telefonowała po policję natychmiast

Gdy tylko policja arived, pobierali odciski linii papilarnych i zapisali wszystko, co złodzieje ukradli. Lewa strona policyjna i paru minutues później, Julie przybyła. 'Julie dziękować dobroci, ty' re tu! 'Shelley caried.' ktoś włamał się! Telefonowałem po policję i... '' telefonowałeś po policję? 'pysk Julie opadał otwierać.

'Shelly włamywacz był... mnie!' Lulie powiedziało wolno. Ididin't mieć czas sprzątać przed Iwent na zewnątrz dziś wieczorem. również pożyczyłem jakiś z yourclothes i pierścień mamy. Nie jesteś zrobiony u mnie, jesteś? Dwie dziewczyny wybuchają śmiechem. co za ulga! Pozory często mylą.
2009-12-15T15:54:56+01:00
To było prawie 9 pm, gdy Shelly, zmęczony po całym dniu pracy w końcu stoi jej KR naprzeciwko jej domu. Jak ona szła w kierunku drzwi, zauważyła coś dziwnego. Wszystkie światła były! What's going on? " Pytała siebie.

O nie! Ktoś przerwał! " ona dyszała ske gdy zobaczyłem co za bałagan laving pokój był. W ...