1. Prosta o równaniu y=-3x+5 jest prostopadła do prostej o równaniu:
a) y=-⅓x +5
b) y=⅓x+2
c) y=3x+5
d) y=-3x-5

2. Jeżeli wykres funkcji y = f(x) przesuniemy równolegle do osi x o dwie jednostki w prawo, to otrzymamy wykres funkcji:
a) y = f(x)+2
b) y = f(x-2)
c) y = f(x)-2
d) y = f(x+2)

1

Odpowiedzi

2009-12-15T15:55:44+01:00