Zapisz w postaci równania
1.liczba 17 jest o 3 mniejsza od x
2.liczba x jest o 5 większa od liczby 9
3.liczba 12 jest o x większa od livzby 7
4.podwojona liczba x jest o 5 większa od 3/4 liczby x
5.róznica połowy liczb x i liczby 1 jest równa 1/2
6.kwadrat sumy liczby x i liczby 5 jest równy podwojonej liczbie x
7.róznica liczby x i jej kwadratu wynosi 1/4

2

Odpowiedzi

2009-12-15T15:43:33+01:00
1. 17=x-3
2. x=5+9
3. 13=7+x
4. 2x=3/4x+5
5. 1-x=1/2 (nie jestem pewna)
6. x2(do kwadratu)+5=2x
7. x-x2(do kwadratu)=1/4
1 5 1
2009-12-15T15:43:32+01:00
1. x -3 = 17
2. x-5=9
3. 12 = x + 7
4. 2x - 5 = 3/4 x
5. 1/2x - 1 = 1/2
6. (x+5)² = 2x
7. x² - x = 1/4
1 5 1