Uzupełnij zdania:
a) Atomy zbudowane są z następujących cząsteczek podstawowych: (1)............., (2) ............. i (3) ................ .

b) Elektrony krążą po (4)............... wokół (5).............. . W skład jądra atomowego wchodzą (6)........... i (7)............

c) Masy protonu i neutronu są w przybliżeniu równe (8) ........... .

d) Masa elektronu jest około (9) ............. od masy protonu. Ładunek
elektronu wynosi (10) ...................................

e) Proton ma elementarny ładunek (11) ....................., a neutron(12)............

f) Atom jest elektrycznie obojętny, co oznacza, że (13)................................................................................................................ .

g) Prawie cała masa skupiona jest w (14)........................... .

h) Liczba neuklonów, czyli suma liczby protonów i neytronów, nazywana jest (15)...................................... (A).
A =liczba .................+ liczba ...............

i) Liczba atomowa (Z) oznacza liczbę ............. lub ..............
Z = liczba ................ = liczba................... = liczba.................. = ................ jądra

To zadanie 21 ze str. 52 ( zeszyt do chemii - Chemia Nowej Ery)
1klasa gimnazjum.

3

Odpowiedzi

2009-12-15T15:42:33+01:00
A) Atomy zbudowane są z następujących cząsteczek podstawowych: protonów, neutronów i elektronów .

b) Elektrony krążą po powłokach wokół jądra. W skład jądra atomowego wchodzą protony i neutrony

c) Masy protonu i neutronu są w przybliżeniu równe jednemu unitowi.

d) Masa elektronu jest około 1840/u od masy protonu. Ładunek
elektronu wynosi -1

e) Proton ma elementarny ładunek dodatni a neutron obojętny

f) Atom jest elektrycznie obojętny, co oznacza, że ma tyle samo protonów co elektronów

g) Prawie cała masa skupiona jest w jądrze .

h) Liczba neuklonów, czyli suma liczby protonów i neytronów, nazywana jest liczbą masową

przepisałam ode mnie
152 4 152
2009-12-15T15:44:54+01:00
A)protonów, neutronów i elektronów
b powłokach...jądra atomowego...protony...neutrony
c)masa protonu=1u masa neutronu=1u
d)jedna dwutysięczna
e)dodatni....ujemny
f)liczba protonów jest równa liczbie elektronów
g)jądrze atomowym
h)liczbą masową
A=liczba protonów+liczba neutronów
i)Z oznacza liczbę protonów lub elektronów Z=liczba elektronów=liczba protnów=ładunek jądra

ps.Pisz w takiej kolejności jak jest zapisane
56 3 56
2009-12-15T15:47:15+01:00
1) protonów
2) neutronów
3 elektronów.
4) orbitalach elektronowych
5) wokół jądra atomu
6) protony
7) neutrony
8)jednemu unitowi (1/12 masy atomu węgla)
9) 1840/u
10) 1,602176487(40)·(10−19)(dziesięć do minus dziewiętnastej) Coulomba (czyli minus 1)
11) Ma elementarny ładunek dodatni
12) neutron zerowy
13) że ilość elementów dodatnich jest taka sama jak ilość elementów ujemnych czyli tyle samo protonów co elektronów 14) jądrze
15) Liczbą atomową
16 3 16