Odpowiedzi

2009-09-09T19:39:01+02:00
-Demografia zajmuje się strukturą, rozwojem i przemieszczaniem się ludności.
-Fitogeografia zajmuje się badaniem rozmieszczenia roślin na kuli ziemskiej i jej przyczynami.
-Zoogeografia zajmuje się geograficznym rozmieszczeniem gatunków zwierząt na kuli ziemskiej.
-Geologia zajmuje się budową, właściwościami i historią ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni.
-Geomorfologia zajmuje się opisem (morfografia), pomiarem (morfometria), genezą (morfogeneza) i wiekiem (morfochronologia) form powierzchni Ziemi.
-Meteorologia zajmuje się badaniem zjawisk fizycznych i procesów zachodzących w atmosferze, szczególnie w jej niższej warstwie - troposferze. Bada, jak te procesy wpływają na przebieg procesów atmosferycznych i stan pogody na danym obszarze.
-Klimatologia zajmuje się procesami klimatotwórczymi, wpływami czynników geograficznych na przebieg tych procesów, opisywaniem i klasyfikacją klimatów kuli ziemskiej oraz zmianami klimatycznymi w dziejach ziemi.
-Oceanologia zajmuje się badaniem zjawisk i procesów zachodzących w oceanach.
-Glacjologia zajmuje się badaniem lodowców, lądolodów oraz własnościami lodu, ich występowaniem, procesami ich powstawania oraz badaniem ich wpływu na środowisko.
6 5 6