Odpowiedzi

2009-12-18T11:05:05+01:00
Białystok - przykład miasta - rezydencji. Białystok pełni funkcję administracyjnego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego centrum regionu. Kandyduje do miana Europejskiej Stolicy Kultury roku 2016. W 2009 roku był gospodarzem Światowego Kongresu Esperanto. Miasto z przyległymi gminami tworzy aglomerację białostocką.

Zamość - przykład miasta - fortecy. Funkcja administracyjna to jedna z ważniejszych, pełnionych przez miasto. Skupiają się tu liczne urzędy i instytucje o skali subregionalnej, co jest też związane z dawnym statutem Zamościa jako miasta wojewódzkiego (województwo zamojskie) i właśnie tu sprawy załatwiają także mieszkańcy sąsiednich powiatów. Są tu m.in. delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego, sądy oraz prokuratury okręgowe i rejonowe, powiatowy Urząd Pracy oraz filia wojewódzkiego. W związku z bliskim położeniem miasta do granicy państwa, znajduje się tu Urząd Celny wraz z oddziałem.Ponadto w Zamościu funkcjonuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oraz wiele pozostałych, głównie filii bądź ośrodków zamiejscowych innych instytucji wojewódzkich (Urząd Statystyczny, Urząd Kontroli Skarbowej), a także lokalnych (inspektoraty KRUS i ZUS, Urząd Skarbowy, Urząd Gminy Zamość, Starostwo Powiatowe, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 10 urzędów pocztowych).
1 5 1