Krzyżówka ;)

1) źródło pisane zawierające najważniejsze wydarzenia z życia z życia rodziny często uzupełniane fotografiami....(na 7 liter)
2) Założyciel Rodu wspólny dla wszystkich rodzin tworzących ród....(Na 7 liter)
3) Miasto popiela ze słynną Mysią wieżą na na 9 liter
4) pierwszy polski rod panujący wywodzący się od piasta na na 9 liter
5) Jezioro u podnóża mysiej wieży na na 5 liter

Uzupełnij zdania
Wielki pokoleniowa rodzina posiadająca poczucie wspólnych korzeni to......
Nauką która pomaga poznać korzenie rodu i ustalić stosunki pokrewieństwa w rodzinie jest.......
Dawnymi symbolami ródów szlacheckich są........


źródła pisane to :Przeczytaj uważnie tytuły artykuły przygotowanych przed twoich kolegów. a) o jakich wydarzeniach pisali koledzy Nazwij je.

1) Wielkie Zwycięstwo króla Władysława !!!
Krzyżacy pokonani pod Grunwaldem
2) Sensacja M.Skłodowska-Curie po raz drugi odbierze nagrodę nobla
3) Nowe skrzydło budynku Akademii muzycznej oddane do użytku zapraszamy na koncert w nowej siali
4) krakowiacy mogą oglądać obraz mistrza Jana Matejki Bitwa pod grunwaldem
5) uroczyste chwili w stolicy zaczyna działać pierwszy w Polsce uniwersytet Wiwat król Kazimierz !
6) Złoty medal na olimpiadzie w Sydney dla Roberta Korzeniowskiego1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T18:23:37+01:00
1) kronika
2) antenat
3) Kruszwica
4) Piastowie
5) Gopło

Uzupełnij zdania
Wielki pokoleniowa rodzina posiadająca poczucie wspólnych korzeni to ród.
Nauką która pomaga poznać korzenie rodu i ustalić stosunki pokrewieństwa w rodzinie jest genealogia.
Dawnymi symbolami rodów szlacheckich są herb, godło, pieczęć, znak.


źródła pisane to :
kroniki, pamiętniki, albumy, mapy

Przeczytaj uważnie tytuły artykuły przygotowanych przed twoich kolegów. a) o jakich wydarzeniach pisali koledzy Nazwij je.

1) Bitwa pod Grunwaldem
2) Odkrycie przez Marię Skłodowską-Curie radu i polonu.
3) Budowa nowego skrzydła w Akademii Muzycznej.
4) Powstanie obrazu "Bitwa pod Grunwaldem"
5) Otwarcie pierwszego Uniwersytetu.
6) Uzyskanie złotego medalu na igrzyskach.