Odpowiedzi

2009-12-15T15:55:18+01:00
Propaganda-celowe działanie mające wywrzeć na coś wpływ
Państwo totalitarne- system władzy, w którym państwo całkowicie kontroluje wszelkie sfery życia obywateli
Łagry-obozy przymusowej pracy w ZSRR
Kołchozy-rolnicza spółdzielnia produkcyjna w Związku Radzieckim
3 4 3