Pilne!!

1.Odczytaj,co oznaczają podane symbole i wzory:3O,7S,3SO2,Fe.
2.Zapisz za pomocą symboli i wzorów podane substancje: 3 atomy siarki,2 atomy magnezu,3 dwuatomowe cząsteczki tlenu,3 trójatomowe cząsteczki tlenu.
3.Oblicz masy cząsteczkowe (M) podanych cząsteczek: H2O,S8,SO3,CO2.
4.Przedstaw za pomocą modeli wzory cząsteczek: H2O,P4,H2S,CO2,NO2.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T18:35:36+01:00
1, 3O - 3 atomy tlenu
7S - 7 atomów siarki
3SO2 - 3 cząsteczki tlenku siarki (IV)
Fe - 1 atom żelaza

2, 3S
2Mg
3O₂
3O₃

3, mH2O= 18u
mSO3= 80u
mCO2=44u
mS8=256u


7 4 7