1. Wypisz funkcje układu limfatycznego.
- ...................
- ...................
-....................
-....................

2. Uzupełnij zdania, wstawiając wybrane określenia w odpowiedniej formie.
zastawki, limfa, chłonka, otwarty, zamknięty, krwionośny, osocze, mięśnie

Układ limfatyczny jest układem ......... W jego naczyniach płynie................,
zwana................... Jej skład jest bardzo podobny do ..................., dodatkowo zawiera ona limfocyty i zbędne produkty przemiany materii wydalone przez komórki. W naczyniach układu limfatycznego znajdują się ............., które zapewniają przepływ płynu w jednym kierunku. Ruch płynu wywoływany jest skurczami ................ przylegających do naczyń układu limfatycznego. Układ limfatyczny podobnie jak układ przylegających do naczyń układu limfatycznego. Układ limfatyczny, podobnie jak układ .................., bierze udział w zwalczaniu drobnoustrojów chorobotwórczych.

3. Połącz nazwy narządów z odpowiednimi opisami.

grasica
śledziona
migdałki

- Dojrzewają w niej limfocyty. Jej funkcja zanika u dorosłych ludzi.
- Dzielą się w niej limfocyty, a zniszczone są stare lub uszkodzone erytrocyty.
- Wspierają organizm w walce z zarazkami, podczas infekcji powiększają się. Znajdują się w jamie sutnej i gardle.
- Tu usuwane są uszkodzone krwinki białe i płytki krwi.

4. Obok zdań zawierających prawdziwe informacje wpisz literę P, a obok zawierających fałszywe informacje literę - F

[__] Jedna z funkcji układu limfatycznego jest dostarczanie przesączonego przez naczynia włosowate osocza z powrotem do krwiobiegu.
[__] Układ limfatyczny bierze udział w regulacji temperatury ciała.
[__] W skład układu limfatycznego wchodzą ślinianki znajdujące się w jamie ustnej.
[__] W ciele człowieka krąży około 1,5 litra limfy
[__] Limfa transportuje aminokwasy do każdej komórki ciała człowieka.
[__] Limfa powstaje jako przesącz osocza przez włosowate naczynia krwionośne do przestrzeni międzykomórkowych.
[__] Śledziona stanowi magazyn osocza
[__] W ciele człowieka znajduje się około 400 węzłów chłonnych.
[__] Naczynia układu limfatycznego tworzą rozgałęzioną sieć.

2

Odpowiedzi

2016-08-27T05:05:06+02:00
Zad. 1
- funkcja odpornościowa
- utrzymanie homeostazy
- przesączanie osocza z krwi
- cyrkuluje płyny ustrojowe

zad. 2
wstaw:
otwartym, limfa, chłonką, osocza, zastawki mięśni, krwionośny

zad. 3
- Dojrzewają w niej limfocyty. Jej funkcja zanika u dorosłych ludzi. - grasica
- Dzielą się w niej limfocyty, a zniszczone są stare lub uszkodzone erytrocyty. - śledziona
- Wspierają organizm w walce z zarazkami, podczas infekcji powiększają się. Znajdują się w jamie ustnej i gardle. - migdałki

zad. 4
[__P] Jedna z funkcji układu limfatycznego jest dostarczanie przesączonego przez naczynia włosowate osocza z powrotem do krwiobiegu.
[__F] Układ limfatyczny bierze udział w regulacji temperatury ciała.
[__F] W skład układu limfatycznego wchodzą ślinianki znajdujące się w jamie ustnej.
[__F] W ciele człowieka krąży około 1,5 litra limfy
[__F] Limfa transportuje aminokwasy do każdej komórki ciała człowieka.
[__P] Limfa powstaje jako przesącz osocza przez włosowate naczynia krwionośne do przestrzeni międzykomórkowych.
[__F] Śledziona stanowi magazyn osocza
[__P] W ciele człowieka znajduje się około 400 węzłów chłonnych.
[__P] Naczynia układu limfatycznego tworzą rozgałęzioną sieć.
3 3 3
2016-08-27T15:06:37+02:00
Zad 1
- utrzymanie równowagi płynów ustrojowych
- obrona organizmu przed drobnoustrojami chorobotwórczymi
- transport substancji m.in.tłuszczów
- pośredniczy w wymianie składników między krwią a komórkami tam,gdzie nie dochodzą już naczynia krwionośne
Zad 2
Układ limfatyczny jest układem otwartym.W jego naczyniach płynie limfa
zwana chłonką.Jej skład jest bardzo podobny do osocza,dodatkowo zawiera ona limfocyty i zbędne produkty przemiany materii wydalone przez komórki.W naczyniach układu limfatycznego znajdują się zastawki,które zapewniają przepływ płynu w jednym kierunku.Ruch płynu wywołany jest skurczami mięśni przylegających do naczyń układu limfatycznego.
Układ limfatyczny,podobnie jak układ krwionośny,bierze udział w zwalczaniu drobnoustrojów chorobotwórczych.
Zad 3
Grasica- dojrzewają w niej limfocyty.Jej funkcja zanika u dorosłych ludzi.
Śledziona- dzielą się w niej limfocyty,a zniszczone są stare lub uszkodzone erytrocyty.
Migdałki- wspierają organizm w walce z zarazkami,podczas infekcji powiększają się.Znajdują się w jamie ustnej i gardle.
Zad 4
Jedną z funkcji układu limfatycznego jest dostarczanie przesączonego przez naczynia włosowate osocza z powrotem do krwiobiegu -P
Układ limfatyczny bierze udział w regulacji temp ciała -F
W skład układu limfatycznego wchodzą ślinianki znajdujące się w jamie ustnej -F
W ciele człowieka krąży ok.1,5 litra limfy -F
Limfa transportuje aminokwasy do każdej komórki ciała człowieka -F
Limfa powstaje jako przesącz osocza przez włosowate naczynia krwionośne do przestrzeni międzykomórkowych -P
Śledziona stanowi magazyn osocza -F
W ciele człowieka znajduje się około 400 węzłów chłonnych -P
Naczynia układu limfatycznego tworzą rozgałęzioną sieć -P