6 . W chwilę po starcie szybkość biegacza wzrosła od 0,5m/s do 2m/s.
Ile razy wzrosła jego energia kinetyczna ?

7 .Ciało A ma dwukrotnie większą masę niż ciało B. Ciało B ma dwukrotnie większą szybkość niż ciało A. Które z ciał ma większą energie kinetyczną ?
W celu uzasadnienia swojej odpowiedzi wykonaj odpowiednie obliczenie .

1

Odpowiedzi

2009-12-17T13:07:45+01:00
1.
Ek1 = (m*v1^2)/2 = (m*0,5^2)*0,5 = (m*0,25)*0,5
Ek2 = (m*v2^2)/2 = (m*2^2)*0,5 = (m*4)*0,5
Ek2/Ek1 = 16
2 m/s :0,5 m/s = 4 razy
Jego energria kinetyczna wzrosla 4 razy.
2.
ciało A ciało B
masa 2m m
szybkośc v 2v

Energia kinetyczna dla A: EkA= (2m*v^2)*0,5
Energia kinetyczna dla B: EkB= (m*(2v)^2)*0,5 -->jest wieksza