Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T16:16:08+01:00
Ca(OH)₂+H₂SO₄ --> CaSO₄ + 2H₂O
Mg(OH)₂+2HNO₃ --> Mg(NO₃)₂+ 2H₂O
3Fe(OH)₂+2H₃PO₄ --> Fe₃(PO₄)₂+ 6H₂O
2NaOH + H₂CO₃ --> Na₂CO₃ + 2H₂O
2KOH + H₂SO₃ --> K₂SO₃ + 2H₂O
Cr(OH)₂ + 2HClO₂ --> Cr(ClO₂)₂ +2 H₂O
1 5 1