Rozwiąrz i napisz nazwy produktów

a. ....HCOOH + .....K ---> .............................
b. ....HCOOH + .....MgO ----> ................
c....HCOOH + .....Ca(OH)2 -----> .................
d.....HCOOH + .......... ---> .... (HCOOH)3Al + H2 (po nawiasie 3 ma być mała a po H2 ma byc strzałka do góry)
e.....HCOOH + ..... Fe2O3 -----> .............
f. ....HCOOH + .....LiOH ---- >
g.....HCOOH + ..... Na2O -----> ..............
h. HCOOH <------> ...... + .........
i. ....HCOOH + ....... -----> ...CO2 + .........

2. Oblicz ile gramów kwasu mrówkowego znajduje się w 920g 20-procentowego roztworu. (bardzo proszę z opisem jak co i dlaczego, skąd się wzięło itp)bardzo prosze szybko !!!! ;)
pliska
;)

1

Odpowiedzi

2012-10-02T10:37:34+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Zad1

 a) 2HCOOH + 2K ---> 2HCOOK + H2   ----- mrówczan potasu + wodór
 b) 2HCOOH + MgO ---> (HCOO)2Mg + H2O    ----- mrówczan magnezu + woda 
 c) 2HCOOH + Ca(OH)2 ---> (HCOO)2Ca + 2H2O     ----- mrówczan wapnia + woda  
 d) 6HCOOH + Al ---> 2(HCOO)3Al + 3H2     ----- mrówczan glinu + wodór  
 e) 6HCOOH + Fe2O3 ---> 2(HCOO)3Fe + 3H2O     ----- mrówczan żelaza(III) + woda  
 f) HCOOH + LiOH ---> HCOOLi + H2O     ----- mrówczan litu + woda  
 g) 2HCOOH + Na2O ---> 2HCOONa + H2O     ----- mrówczan sodu + woda  
 h) HCOOH <---> HCOO(-) + H(+)    ----- anion mrówczanowy + kation wodoru
 i) 2HCOOH + O2 ---> 2CO2 + 2H2O    ----- tlenek węgla(IV) + woda

 

Zad2

mr=920g

Cp=20%

ms=Cp*mr/100%

ms=920*20/100

ms = 184g kwasu