Odpowiedzi

2009-12-15T16:16:15+01:00
RDZEŃ WYRAZU - główny morfem wyrazu, który pozostaje po oddzieleniu od niego wszystkich afiksów
WYRAZ PODSTAWOWY - wyraz od którego tworzymy wyraz pochodny
WYRAZ POCHODNY- wyraz utworzony na podstawie wyrazu podstawowego,
RODZINA WYRAZÓW - grupa wyrazów mających wspólne pochodzenie, czyli wywodzących się od jednego wyrazu podstawowego.
TEMAT SŁOWOTWÓRCZY - ta część wyrazu podstawowego, od której został utworzony wyraz pochodny
PRZYROSTEK - w językoznawstwie jest to każdy fragment wyrazu (jego morfem), o ile jest dodany po jego rdzeniu (czyli podstawie słowotwórczej)
PRZEDROSTEK - w językoznawstwie jest to fragment wyrazu (tzw. morfem) dodawany po lewej stronie do słowa podstawowego lub jego rdzenia (czyli do podstawy słowotwórczej), służący tworzeniu wyrazów pochodnych.
WROSTEK - w językoznawstwie jest to każdy "kawałek" wyrazu (jego morfem), o ile jest umiejscowiony wewnątrz rdzenia (podstawy słowotwórczej).
A TYCH DWOCH OSTATNICH NIE WIEM
5 4 5
2009-12-15T16:25:10+01:00


Rdzeń - główny - morfem składowy wyrazu, decydujący o jego znaczeniu. Do rdzenia dołączone mogą być - końcówki fleksyjne i - formaty słowtwórcze. Np. w wyrazie pra-dziad-ek- o rdzeniem jest cząska -dziad-. Dołączone są do niej - przedrostek pra -, przyrostek -ek i tzw. zerowa końcówka fleksyjna.

Wyraz podstawowy - wyraz,od którego utworzony jest - wyraz pochodny (derywat). Np. dla wyrazów domek, włamywacz, naopowiadać wyrazami podstawowymi będą odpowiednio : dom, włamywać się, opowiadać.

Wyraz pochodny , inaczej : derywat - wyraz utworzony od innego wyrazu w procesie derywacji słowotwórczej.
np. wyrazy domek,włamywacz, naopowiadać są wyrazami pochodnymi od wyrazów : dom,włamywać się,opowiadać.

Rodzina wyrazów - grupa wyrazów pochodzących od wspólnego - rdzenia, np. ręka, ręczny,ręcznik,rączka,ręczyć,wyręczyć,poręczyć,zaręczyć,dręczyć,wyręka itp.
wyrazy wewnątrz rodziny wyrazów są spokrewnione w różnym stopniu. Można wśród nich najczęściej wyróżnić jeden wyraz, z którego powstały inne. (np. w przykładnie - ręka).

Przedrostek , inaczej prefiks. występujący przed tematem słowotwórczym.
np. w wyrazach od - lać i arcy - śmieszny. Od i arcy to przedrostki. Przedrostek może stać bezpośrednio przed tematem,lub niebezpośrednio oddzielony od tematy innym przedrostkiem.

Wrostek , inaczej interfiks - morfem słowotwórczy (afkis) służący do tworzenia wyrazów złożonych i występujący między członami złożenia.
np.w wyrazach żywo-o-płot , dw-u-głos - wrostkami są odpowiednio -o- i -u-.
W j.p jako wrostki występują -o-, -i-/-y-, -u-.wypisane ze słownika szkolnego ;)
3 4 3