Wyobraź sobie że stoisz nad brzegiem morza.

a) Jak daleko od twoich oczu jest horyzont, jeśli twoje oczy znajdują się na wysokości 1,5 m nad poziomem morza ? Przyjmij , że promień ziemi ma długość 6371km.

b) O ile dalej sięgałby twój wzrok, gdybyś wspiął się na drzewo na wysokość 15 m nad poziomem morza ?

c) Czy wystarczy wznieść się 1 km nad poziom morza, aby horyzont znajdował się w odległości ponad 100 km od oczu ?

Bardzo proszę o rozwiązanie ;)

1

Odpowiedzi

2009-09-09T19:40:42+02:00
W tym zadaniu chodzi o tzw obniżenie widnokręgu i jest ono tym większe im wyżej znajduje sie obserwator nad poziomem Ziemi.
Do tgo celu aby wyznaczyć w jkaiej odległosc zanjduje sei od nas horyzont można z powodzeniem zastosować wzór
D = 3,86 *Pierwiastek kwadratowy (h) ; gdzie h wysokośc obserwatora w metrach ; D - zasięg obserwatora w kilometrach .
Wzór powyżeszy uwzględnia wpływ refrakcji astronomicznej (czyli załamania swiatła na skutek występowania atmosfery ziemskiej.

a) h = 1,5 m to D=4,72 km ok.5 km
b) h = 15 m to D=14,94 km ok. 15 km czyli ok 10 km dalej niż z wysokosi 1,5 m
c) h = 1 km zasięg przekroczyłby 100 km i równy byłby D=122 km
dla ciekawosci podam zeby zasieg widoczności byłby znajdował się w odległosci od nas 100 km wystraczyłoby się wznieść na wysokośc h = 665 m
3 1 3