Odpowiedzi

2012-02-02T21:08:15+01:00

Stopniowa dysocjacja jonowa kwasów polega na odłączaniu jednego wodoru od danego kwasu, np:

 

H3PO4 <---> (reakcja odwracalna) H+ + H2PO4-

H2PO4- <---> H+ + HPO4 2-

HPO4 2- <---> H+ + PO4 2-

 

Na bazie danych stopni dysocjacji można utworzyć różne wodorosole:

z H2PO4 np.:

KH2PO4 - dwuwodorofosforan(V)potasu, Mg(H2PO4)2, Al(H2PO4)3...

 

z HPO4 np.:

K2HPO4 - wodorofosforan(V)potasu, MgHPO4, Al2(HPO4)3

 

z PO4 (zwykła sól):

K3PO4 - fosforan (V) potasu, Mg3(PO4)2, AlPO4

 

Wodorosole mogą wytworzyć tylko kwasy wieloprotonowe (takie, które mają więcej niż jeden wodór w kwasie). Im dalszy stopień dysocjacji tym mniej kwasu dysocjuje.

3 3 3