Odpowiedzi

2009-12-15T16:19:48+01:00
1.zmiana obywatelstwa jednego z małżonków nie pociąga za sobą zmiany obywatelstwa drugiego małżonka.
2.Zawarcie związku małżeńskiego przez obywatela polskiego z osobą, nie będącą obywatelem polskim, nie powoduje zmian w obywatelstwie małżonków.
3.Obywatel polski w myśl prawa polskiego nie może być równocześnie uznawany za obywatela innego państwa.
4.W dniu wejścia w życie niniejszej ustawy obywatelami polskimi są osoby, które posiadają obywatelstwo polskie na podstawie dotychczasowych przepisów.
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T16:22:24+01:00
Służba wojskowa, płacenie podatków itp.
1 5 1