Prądniczka rowerowa (dynamo) przy średniej prędkości jazdy wytwarza napięcie 6V,a wartości natężeń prądów płynących przez obie żarówki (przednią i tylną)wynoszą po 0,3 A. Oblicz moc prądu wytworzonego przez tę prądniczkę i energię wytworzoną przez nią w czasie 2h.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T18:31:21+01:00
Całkowity prąd pobierany z prądniczki wynosi
I=2*0,3A=0,6A
moc
P=U*I=6V*0,6A=3,6W
wytworzona energia
W=P*t=3,6W*2h=7,2Wh=25920Ws=25920J
8 4 8