Na podstawie poniższych danych liczbowych oblicz procentowy udział ludności ameryki w ogólnej liczbie ludności świata w 2005 roku.

liczba ludności w mln os.
Swiat 6451
ameryka pół 512
ameryka poł 371

odp
ameryka pół- %ludności świata
ameryka poł % ludności świata

2

Odpowiedzi

2009-12-15T16:26:59+01:00
Ameryka pół 7,93%
ameryka poł 5,75%
2 1 2
2009-12-15T16:27:08+01:00
512*100%=51200
51200÷6451=7,93

317*100%=31700
31700÷6451=4,91
2 5 2