Proszę przetłumaczycie:?
oto tekst:(na polski)

Everyone has a hobby. Some of them are relly weird while some are down-to-earth. I collect postcards. I travel a lot and in every city I'm I buy one postcard. If the pictures of a city are relly nice, I buy two of every postcard for changing. When I came home I change doubled cards for other with my friends. My collection is getting bigger and bigger. All my family know about my hobby so if go somewhere they buy a postcard for me. When I started collecting postcards I had already a number of them. I got about 300 postcards from my grandma. She used to travel a lot. In fact she encouraged me to collect the pictures of cities.

weird - dziwny
down-to-earth - przyziemny
postcard - pocztówka
encourage - zachęcić

proszę o szybką odpowiedz:)niespodzianka bdzie:)

3

Odpowiedzi

2009-12-15T16:30:21+01:00
Każdy ma hobby. Niektóre z nich są naprawdę dziwne a niektóre są ?w dół do ziemi?. Zbieram pocztówki. Dużo podróżuję, w każdym mieście mogę kupić pocztówki. Jeśli zdjęcia miasta są naprawdę miłe, mogę kupić dwie pocztówki co do zmiany. Kiedy wróciłem do domu zmienić dwukrotnie karty dla innych z moich znajomych. Moja kolekcja jest coraz większe i większe. Moja rodzina wie o moim hobby, więc jeśli się gdzieś kupią pocztówkę dla mnie. Kiedy zacząłem zbieranie pocztówek Miałem już kilka z nich. Mam około 300 pocztówek z moją babcią. Kiedyś dużo podrózowała. W rzeczywistości ona zachęciła mnie do gromadzenia zdjęć miasta.


Mam nadzieję, że pomogłam ;D
Mogą byc jakieś błędy, przepraszam.
2009-12-15T16:32:32+01:00
Każdy ma hobby. Niektore z nich są naprawe dziwne chwilami jakieś są praktyczne. Zbieram kartki pocztowe. Podróżuję dużo i w każdym mieście. Kupilam jedną kartkę pocztową. Jeśli obrazy miasta sąnaprawde miłe, kupuję dwie z każdej kartki pocztowej dla zmiany. Gdy przyszedłem do domu wymieniam podwojone karty inny z moimi przyjaciółmi. Moje kolekcjonowanie staje się większe i większe. Cała moja rodzina wie o moim hobby tak jeśli chodza dokądś kupują kartkę pocztową dla mnie. Gdy zacząłem zbierać kartki pocztowe miałem już ich duzo. Dostałem około 300.Tak naprawdę zachęcała mnie by zbierać obrazy miast.
  • k17n
  • Początkujący
2009-12-15T16:32:58+01:00
Każdy ma hobby. Niektóre z nich są naprawdę dziwne, a niektóre są przyziemne. Zbieram pocztówki. Dużo podróżuje i w każdym mieście, gdzie jestem kupuję pocztówki. Jeśli zdjęcia miasta są naprawdę ładne, mogę kupić dwie pocztówki dla zmiany. Kiedy wracam do domu, wymieniam dwukrotne karty z moimi znajomymi. Moja kolekcja jest coraz większe i większe. Moja rodzina wie o moim hobby, więc jeśli są gdzieś, kupują pocztówkę dla mnie. Kiedy zacząłem zbieranie pocztówek, miałem już kilka z nich. Mam około 300 pocztówek z moją babcią. Kiedyś dużo podróżowała. W rzeczywistości ona zachęciła mnie do gromadzenia zdjęć miast.