-4 jedna druga + jedna szosta + - jedna druga + 1 i jedna trzecia

6,25 + (-jedna czwarta) + (-trzy piate ) + 0,75=

cztery siodme + (- trzy czternaste) + jedna czternasta

jedna druga + (- trzy czwarte) + (- piec osmych)
\


Prosze o pelne rozwiazanie

2

Odpowiedzi

2009-12-15T16:44:04+01:00
-4 1/2+1/6-1/2+1 1/3= -9/2+1/6-1/2+4/3= -27/6+1/6-3/6+8/6=
-21/6=3,5

6,25+(-1/4)+(-3/5)+0,75=6,25-0,25-0,6+0,75=6,15

4/7+(-3/4)+1/4=4/7-3/4+1/4= 4/7-2/4=16/28-14/28=2/28

1/2+(-3/4)+(-5/8)=1/2-3/4-5/8=4/8-6/8-5/8= -7/8

/ kreska ułamkowa
2009-12-15T16:47:24+01:00
-4¹/₂ + ¹/₆ + (- ¹/₂) + 1¹/₃ = - 26/6 + (- ¹/₂) + 1¹/₃ = - 29/6 + 1¹/₃ = - 3,5

6,25 + (-1/4) + (-3/5 ) + 0,75 = 6 + (-3/5 ) + 0,75 = 5,4 + 0,75 = 6,15

4/7 + (- 3/14) + 1/14 = 3/14 + 1/14 = 4/14 = 2/7

1/2 + (- 3/4) + (- 5/8) = -1/4 + (- 5/8) = - 7/8