1. Na podstawie tekstu źródłowego odpowiedz na pytania.
TEKST ŹRÓDŁOWY :
"Pewien [...] człowiek niezwykle bogaty i zarozumiały, posiadając wielkie ilości ziemi i nieprzeniknione stada, starał się prześcignąć żyjących na Sycylii Rzymian nie tylko przepychem, ale i liczba niewolników i nieludzkim okrucieństwem [...], piętnując rozpalonym żelazem ciała ludzi, którzy w ojczyźnie swej się urodzili jako wolni, a dopiero później zakosztowali utraty wolności i niewolniczego losu. Jednych wysyłał gromadnie w kajdankach na roboty, innych zatrudniał jako pastuchów, ale nie dawał im ani odzieży, ani pożywienia pod dostatkiem. Nie było dnia [...], by nie skatował kilku spośród niewolników swoich za błahe przewinienie. [...]"

a) Odpowiedz, jakie prawa miał pan w stosunku do niewolnika.
b) Na podstawie tekstu źródłowego odpowiedz, jakie prace wykonywali niewolnicy.


2. W 73 r.p.n.e. wybuchło powstanie niewolników którego przywódcą była Spartakus. Wymień przyczyny oraz skutki tego buntu. Możesz wykorzystać tekst źródłowy z powyższego ćwiczenia oraz inne dostępne źródła .

z góry dzięki ;) to pilne potrzebuję do wieczora ;]

1

Odpowiedzi

2009-12-15T16:42:55+01:00
A) pan mógł robić z niewolnikiem co zechciał
b) niewolnicy byli pastuchamiprzyczyną buntu była chęć uwolnienia się od ciężkiej pracy
15 3 15