Odpowiedzi

2009-12-15T22:33:02+01:00
My parents sent me and my sister to my aunt for the weekend. She lives in the wieś next to the wood. It's rather dark place. My aunt prepared a bedroom in the attic. I was supposed to share bed with my sister. We went to sleep about 11p.m. In the night I was awaken by some strange noises. I didn't know what it was. I got up from bed and approched to the window. Suddenly the glass in the window had broken and something come into the room. I started yelling, screaming and calling for help. My sister woke up. I jumped to the bed and covered with sheet. Suddenly I heard some splashing noise. When I moved away the sheet I saw my sister all covered with blood and a scary monster with knife next to her. It suddenly dissapeared. My aunt and uncle got into room. My sister was barely breathing. They called 911 but it was too late. Police accused me of murder.Moi rodzice wysłali mnie i moją siostrę do ciotki na weekend. Mieszka na wsi przy lesie. To raczej ciemnym miejscu. Ciotka przygotowane sypialni na poddaszu. Miałem łóżko dzielić się z moją siostrą. Poszliśmy spać o 11p.m. W nocy miałem obudzić się przez jakieś dziwne odgłosy. Nie wiedziałem, co to było. Wstałam z łóżka i wstałam do okna. Nagle szybę w oknie złamał i coś przyszedł do pokoju. Zacząłem krzyczeć, krzyczałam, i woła o pomoc. Moja siostra obudził. Wskoczyłem do łóżka i pokryty kołdrą. Nagle usłyszał plusk hałasu. Kiedy wysunęłam głowę z pod kołdrywszys widziałem moją siostrą całą w krwi i przerażający potwór z nożem obok niej. Nagle zniknął. Moja ciocia i wujek dostał się do pokoju. Moja siostra ledwo oddycha. Wezwali 911, ale było już za późno. Policja oskarżył mnie o morderstwo.