Odpowiedzi

2009-12-15T16:58:09+01:00
A)w tym chyba ma być ''y" a nie ''v"
x+3y=3
x-y=5
x=3-3y
x-y=5
x=3-3y
3-3y-y=5
x=3-3y
-4y=2/:(-4)
x=3-3y
y=-dwie czwarte
x=3-3(-dwie czwarte)
y=- dwie czwarte
x=3+1.5
y=- 0.5
x=4.5
y=-0.5
b)2x-y=10
x+5y=17
2x-y=10
x=17-5y
2(17-5y)-y=10
x=17-5y
34-10y-y=10
x=17-5y
-11y=44/(-11)
x=17-5y
y=4
x=17-5y
y=4
x=-3
c)3m+n=9
2m-5n=-11
n=9-3m
2m-5(9-3m)=-11
n=9-3m
2m-45+15m=-11
n=9-3m
17m=34/:17
n=9-3m
m=2
n=9-6
m=2
n=3
d)4a-2=b
3a+7b=1.5
4a-2=b
3a+7(4a-2)=1.5
4a-2=b
3a+28a-14=1.5
4a-2=b
31a=15.5/:31
4a-2=b
a=0.5
b=4 razy 0.5-2
a=0.5
b=0
7 4 7
2009-12-15T17:01:02+01:00
A)x+3y=3
x-y=5

x+3y=3
x=5+y

5+y-3y=3
x=5+y

-2y=-2
x=5+y

y=1
x=5+1

y=1
x=6

b)2x-y=10
x+5y=17

2x-y=10
x=17-5y

2(17-5y)-y=10
x=17-5y

34-10y-y=10
x=17-5y

-11y=-24
x=17-5y

y=2 2/11 (ułamek)
x=17-5×24/11

y=2 2/11
x=7 10/11

c)3m+n=9
2m-5n=-11

n=9-3m
2m-5(9-3m)=-11

n=9-3m
2m-45+15m=-11

n=9-3m
17m=-11+45

n=9-3m
17m=34

n=9-3×2
m=2

n=3
m=2

d)4a-2=b
3a+7b=1,5

b=4a-2
3a+7(4a-2)=1,5

b=4a-2
3a+28a-14=1,5

b=4a-2
31a=1,5+14

b=4a-2
31a=15,5

b=4×0,5-2
a=0,5

b=0
a=0,5

Sory, jeśli popełniłem gdzieś błąd rachunkowy
6 4 6