Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T16:38:19+01:00
1.Ciało porostu to tzw. plecha. Wyróżniamy trzy główne typy morfologiczne plechy porostów
na podstawie jej budowy, kształtu i pokroju:

1. skorupiasta: dolną stroną ściśle przylega do podłoża lub nawet się w nie zagłębia; na pierwszy rzut oka wygląda jak skorupka, plamka lub brudny nalot; górna strona jest gładka, nieregularnie lub koliście popękana albo proszkowata; brzeg plechy może być wyraźny lub zanikający stopniowo

2. listkowata: spłaszczona grzbietobrzusznie; złożona jest z jednego listka lub wielu płatków; do podłoża przytwierdzona może być fałdami plechy lub chwytnikami;
na brzegach listków mogą występować rzęski (np. u Physcia tenella); barwa tego rodzaju plech jest zróżnicowana: od białej i szarej, przez żółtą, zieloną
i pomarańczową po brunatnej, oliwkowej a nawet czarnej

3. krzaczkowata: przytwierdzona do podłoża tylko w jednym punkcie; może wznosić się, zwisać lub odstawać od podłoża pod różnym kątem; odcinki plechy są obłe
lub spłaszczone, pojedyncze lub rozgałęzione; u chrobotków występuje zjawisko dwupostaciowości plechy- pierwotna jest skorupiasta lub drobnolistkowata,
z niej natomiast wyrastają podecja (trzoneczki) o wielkości od kilku mm do kilkunastu cm.

2.

Porosty są organizmami pionierskimi porastającymi korę drzew, kamienie, gleby najbardziej ubogie, a także bardziej suche zwane też "glebami poligonowymi". Występują niemalże na wszystkich długościach i szerokościach geograficznych. Najwięcej gleb poligonowych znajduje się w tundrze, a także na pustyniach i stepach. Gleby tundrowe, pustynne i stepowe należą do bardzo ubogich w przyswajalny azot i dlatego porosty, asymilują azot z atmosfery przy pomocy cyjanobakterii znajdujących w zgrubieniach plechy zwanych cefalodiami.

3.Zawierają liczne związki chemiczne wykorzystywane w farmacji, np. śluzy, lakmus i perfumerii (związki zapachowe) oraz inne barwniki stosowane (przynajmniej dawniej) w farbiarstwie.
Porosty są bardzo czułym biowskaźnikiem (bioindykatorem) czystości atmosfery. Specjalna skala porostowa pozwala na podstawie składu gatunkowego porostów określić stopień zanieczyszczenia atmosfery.
Porosty jako organizmy pionierskie mają pewną funkcję glebotwórczą; rola ta jest jednak przeceniana, w wielu miejscach występowania porostów nie powstanie nigdy gleba ze względu na ostry klimat, warunki atmosferyczne, nachylenie terenu (stoki skalne). Szczątki porostów przyczyniają się do powstawania próchnicy, która z rozdrobnionym materiałem skalnym tworzy glebę.
Są ważnym składnikiem pokarmowym (dla reniferów i piżmowołów) oraz schronieniem bezkręgowców. Niektóre ptaki wykorzystują porosty do budowy gniazd...
;p

1 5 1